.: กองกำลังนเรศวร เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ::: กองกำลังนเรศวร พร้อมรบทุกสถานการณ์ เป็นทหารอาชีพที่มีเกียรติ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ :.

ขออภัยครับ ไม่มีข่าวที่คุณต้องการ

คลิกที่นี่เข้าหน้าข่าวหลัก


กองบัญชาการ กองกำลังนเรศวร  ค่ายวชิรปราการ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก 63000
Tel&Fax 055-515840 admin E-mail :: webmaster@naresuantaskforce.com